fbpx

Rozpoczynamy nabór do grupy badawczej dla dzieci, które zmagają się z DYSKALKULIĄ. Celem grupy jest zbadanie czy matematyka mentalna jest skuteczną i przyjazną metodą dla uczniów z dyskalkulią. Zajęcia będą całkowicie sfinansowane przez Akademię Superminds, zatem dla kursantów będą całkowicie bezpłatne.

PROGRAM

  • Technika liczenia na japońskim sorobanie;
  • Matematyka mentalna – mnożenie liczb wielocyfrowych w pamięci
  • Mnemotechniki
  • Matematyka na klockach LEGO

REKRUTACJA

Akademia przyjmie 12 dzieci, warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie:

  • opinia z poradni o stwierdzonej dyskalkulii
  • wykazu ocen cząstkowych z matematyki
  • krótkiego opisu największych problemów dziecka

a także wyrażenie zgody na monitorowanie postępów dziecka przez Superminds Academy również w postaci zapisów video.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnione powyższe warunki

TERMIN ZAJĘĆ

Środa, godzina 17.00-18.00, OFF Piotrkowska 138, siedziba Superminds Academy

ZGŁOSZENIA

Prosimy o wysłanie skanu orzeczenia z poradni, wykazu ocen cząstkowych oraz opisu sytuacji dziecka na adres

  • EMAIL : biuro@supermindsacademy.com
  • SIEDZIBA: OFF Piotrkowska 138, Superminds Academy

Termin składania zgłoszeń do 15.11. 2019