Przygotowujemy młode pokolenie na wyzwania przyszłego, technologicznie rozwiniętego świata.
Wyposażamy dzieci i młodzież w umiejętności, których nie mają szans nauczyć się w standardowej szkole, a które będą kluczowe aby w przyszłości osiągać sukcesy. Za pomocą matematyki mentalnej uczymy dzieci bardzo szybkiego liczenia w pamięci, swobodnego komunikowania się w języku angielskim, pracy w zespole i zarządzania nim.Odkrywamy ich naturalne talenty, pracujemy wokół ich mocnych stron oraz uczymy akceptowania słabości.

SUPERMINDS

       KIDS

     5-6 LAT

 

SUPERMINDS

     JUNIORS 

       7-9LAT

SUPERMINDS

       TEENS

      10-13 LAT

SUPERMINDS

     TRENER

Poznają tajniki nauki oraz rozwijają swoją inteligencję interpersonalną i emocjonalną.
Czy wiesz, że 70% zawodów, do których uczą się dziś dzieci nie zostało jeszcze wynalezionych?
8 talentów Których nie można nauczyć SIĘ w szkole
SZYBKIE MYŚLENIE LOGICZNO-ANALITYCZNE
To umiejętność szybkiego łączenia zjawisk, zdolność dostrzegania powiązań między informacjami.
W module matematycznym ćwiczymy tą umiejętność tzw. metodą problem-solving. Dzieci rozwiązują problemy, zadania logiczne i zadania z treścią. Zadania są ciekawe, angażujące ruch, z wykorzystaniem klocków LEGO. W efekcie dzieci znacznie lepiej radzą sobie z zadaniami szkolnymi.
W module naukowym dzieci uczą się analizować i wyciągać wnioski. Tylko opierając się na zdobytej już wiedzy i logice są w stanie wykonać eksperyment naukowy poprawnie.
Ucząc się różnorodnych schematów rozwiązań, różnych podejść do problemu budujemy potężną sieć neuronalną w jego mózgu. W przyszłości kiedy napotka na problem jego mózg automatycznie wyszuka najprostszy schemat rozwiązania. W ten sposób intensywnie rozwijamy umiejętność szybkiego myślenia logiczno-analitycznego.

MYŚLENIE STRATEGICZNE
Bez właściwego planu działania nie uda nam się łatwo dojść do sukcesu. Umiejętnośc budowania planu strategicznego jest kluczową umiejętnością dobrego managera i lidera, ale też potrzebna jest w życiu codziennym w zarządzaniu finansami, osiąganie wyznaczonych celów.

Na naszych zajęciach dzieci uczą się budowania prawdziwych modeli biznesowych. Pokazujemy im łatwą drogę do sukcesu, krok po kroku.

KREATYWNOŚĆ
W przyszłości, w świecie mocno zautomatyzowanym będą potrzebni ludzie, którzy będą tworzyć nowe rozwiązania.
W standardowej szkle dzieci uczą się odtwarzania schematów, nie pozwala im się na nieszablonowe myślenie, wychodzenie poza ramy. A to właśnie kreatywne myślenie będzie najbardziej pożądaną umejętnością w przyszłości.
Podczas zajęć matematycznych pobudzamy prawą półkulę mózgu, rozwijamy inteligencję przestrzenną, co pobudza kreatywne myślenie. Dzieci uczą się szybko liczyć w pamięci wyobrażając sobie liczydło.
W module naukowym, natomiast nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań. Dzieci same muszą znaleźć formułę metodą prób i błędów. To powoduje, że zaczynają tworzyć własne rozwiązania.
WIELOJĘZYCZNOŚĆ
Język angielski jest narzędziem podczas naszych zajęć, bardzo często koniecznym do wykonania zadania. Dzieci komunikują się  z anglojęzycznym profesorem, który ma składniki niezbędne do wykonania eksperymentu. Dzieci nawiązują z nim interakcje językowe.

Skupiamy się na nauce języka komunikatywnego, nie tłumaczymy zasad gramatycznych, uczymy słówek, które są niezbędne do nawiązania interakcji  z profesorem. Uczymy języka żywego, prawdziwego, pokazując tym samym praktyczne zastosowanie. Dzieci nie mają podręcznika ani zeszytu, jedynie aplikację mobilną ze słownictwem z zajęć.

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
W przyszłości, w świecie mocno zautomatyzowanym będą potrzebni ludzie, którzy będą tworzyć nowe rozwiązania.
W standardowej szkle dzieci uczą się odtwarzania schematów, nie pozwala im się na nieszablonowe myślenie, wychodzenie poza ramy. A to właśnie kreatywne myślenie będzie najbardziej pożądaną umejętnością w przyszłości.
Podczas zajęć matematycznych pobudzamy prawą półkulę mózgu, rozwijamy inteligencję przestrzenną, co pobudza kreatywne myślenie. Dzieci uczą się szybko liczyć w pamięci wyobrażając sobie liczydło.
W module naukowym, natomiast nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań. Dzieci same muszą znaleźć formułę metodą prób i błędów. To powoduje, że zaczynają tworzyć własne rozwiązania.
INTELIGENCJA EMOCJONALNA
W przyszłości, w świecie mocno zautomatyzowanym będą potrzebni ludzie, którzy będą tworzyć nowe rozwiązania.
W standardowej szkle dzieci uczą się odtwarzania schematów, nie pozwala im się na nieszablonowe myślenie, wychodzenie poza ramy. A to właśnie kreatywne myślenie będzie najbardziej pożądaną umejętnością w przyszłości.
Podczas zajęć matematycznych pobudzamy prawą półkulę mózgu, rozwijamy inteligencję przestrzenną, co pobudza kreatywne myślenie. Dzieci uczą się szybko liczyć w pamięci wyobrażając sobie liczydło.
W module naukowym, natomiast nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań. Dzieci same muszą znaleźć formułę metodą prób i błędów. To powoduje, że zaczynają tworzyć własne rozwiązania.
PRACA W ZESPOLE
W przyszłości, w świecie mocno zautomatyzowanym będą potrzebni ludzie, którzy będą tworzyć nowe rozwiązania.
W standardowej szkle dzieci uczą się odtwarzania schematów, nie pozwala im się na nieszablonowe myślenie, wychodzenie poza ramy. A to właśnie kreatywne myślenie będzie najbardziej pożądaną umejętnością w przyszłości.
Podczas zajęć matematycznych pobudzamy prawą półkulę mózgu, rozwijamy inteligencję przestrzenną, co pobudza kreatywne myślenie. Dzieci uczą się szybko liczyć w pamięci wyobrażając sobie liczydło.
W module naukowym, natomiast nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań. Dzieci same muszą znaleźć formułę metodą prób i błędów. To powoduje, że zaczynają tworzyć własne rozwiązania.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
W przyszłości, w świecie mocno zautomatyzowanym będą potrzebni ludzie, którzy będą tworzyć nowe rozwiązania.
W standardowej szkle dzieci uczą się odtwarzania schematów, nie pozwala im się na nieszablonowe myślenie, wychodzenie poza ramy. A to właśnie kreatywne myślenie będzie najbardziej pożądaną umejętnością w przyszłości.
Podczas zajęć matematycznych pobudzamy prawą półkulę mózgu, rozwijamy inteligencję przestrzenną, co pobudza kreatywne myślenie. Dzieci uczą się szybko liczyć w pamięci wyobrażając sobie liczydło.
W module naukowym, natomiast nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań. Dzieci same muszą znaleźć formułę metodą prób i błędów. To powoduje, że zaczynają tworzyć własne rozwiązania.